Hệ thống Sản xuất tối ưu mang lai sản phẩm có thang giá trị-chi phí cao nhất.
Tiếp cận thiết kế và sản xuất lấy nhu cầu khách hàng làm trọng tâm.
Chiến Lược Tiếp Tiếp Và Phát Triển Thương Hiệu Tổng thể, tích hợp và đo lường.
Hệ Thống Phân Phối, Bán Hàng và chăm sóc khách hàng đa dạng kênh tiếp cận nắm trực tiếp người dung cuối.
Tối ưu hóa trọng vận hành dựa trên ứng dụng các giải pháp công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *